Publications

Scientific publications

Farasyn, M., Ghyselen, A.-S., Van Keymeulen J. & A. Breitbarth (2022). Challenges in tagging and parsing spoken dialects of Dutch. Journal of Historical Syntax6 (4–11). doi:10.18148/hs/2022.v6i4-11.92. [Special issue ‘Annotating Historical Corpora‘].

Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen, Liliane Haegeman, and Jacques Van Keymeulen. 2021. “Ge Had Dien Een Keer Moeten En Zien! Neue Erkenntnisse Zum Gebrauch Der Partikel En Im Gesproken Corpus van de (Zuidelijk- )Nederlandse Dialecten.” In Syntax aus Saarbrücker Sicht 4: Beiträge der SaRDiS-Tagung zur Dialektsyntax, eds. Augustin Speyer and Julia Hertel, 67–83. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Zeitschrift Für Dialektologie Und Linguistik: Beihefte, 187.

Farasyn, Melissa. 2021. “V(>)2 in de Declaratieve Hoofdzin in de Frans-Vlaamse Dialecten.” HANDELINGEN (KZM) 74: 81–97.

Ghyselen, Anne-Sophie., Van Keymeulen, Jacques, Farasyn, Melissa, Hellebaut, Lien, & Breitbarth, Anne. 2020. Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND). BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE (PRINTED) = HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE, 92, 83–115.

Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen & Jacques Van Keymeulen. 2020. “Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten”. Handelingen van de Konkinklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) LXXII: 23–38.

Ghyselen, Anne-Sophie, Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Jacques Van Keymeulen & Arjan van Hessen. 2020. “Clearing the Transcription Hurdle in Dialect Corpus Building: The Corpus of Southern Dutch Dialects as Case-Study.” Frontiers in Artificial Intelligence 3:10. doi: 10.3389/frai.2020.00010.

Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier, Anne Breitbarth, Anne-Sophie Ghyselen & Melissa Farasyn. 2019. “Het Dialectologische Corpus ‘Stemmen Uit Het Verleden’ van de Universiteit Gent.” Volkskunde 120 (2): 193–204.

Popularizing publications

Farasyn, Melissa, Lien Hellebaut, Jacques Van Keymeulen, Anne-Sophie Ghyselen, and Anne Breitbarth. 2022. “Un Nouveau Volet Du ‘Dialectloket’ Ouvre l’accès à l’histoire de La Flandre Française.” SEPTENTRION (REKKEM) 49 (5): 68–73.

Hellebaut, Lien, Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen, Veronique De Tier, and Jacques Van Keymeulen. 2021. “Stemmen Uit Het Verleden: Een Schat Aan Informatie Voor Heemkundigen En Andere Erfgoedactoren.” Histories Magazine. Histories vzw.

Series of science popularisation articles (online, in open access) on the syntax of French Flemish in de franse nederlanden and les plats pays (to be continued). Original in Dutch, translated into French.