Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Farasyn, M., Ghyselen, A.-S., Van Keymeulen J. & A. Breitbarth (to appear). Challenges in tagging and parsing spoken dialects of Dutch. Journal of Historical Syntax [Special issue ‘Annotating Historical Corpora‘].

Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen, Liliane Haegeman, and Jacques Van Keymeulen. 2021. “Ge Had Dien Een Keer Moeten En Zien! Neue Erkenntnisse Zum Gebrauch Der Partikel En Im Gesproken Corpus van de (Zuidelijk- )Nederlandse Dialecten.” In Syntax aus Saarbrücker Sicht 4: Beiträge der SaRDiS-Tagung zur Dialektsyntax, eds. Augustin Speyer and Julia Hertel, 67–83. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Zeitschrift Für Dialektologie Und Linguistik: Beihefte, 187.

Ghyselen, Anne-Sophie., Van Keymeulen, Jacques, Farasyn, Melissa, Hellebaut, Lien, & Breitbarth, Anne. 2020. Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND). BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE (PRINTED) = HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE, 92, 83–115.

Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen & Jacques Van Keymeulen. 2020. “Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten”. Handelingen van de Konkinklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) LXXII: 23–38.

Ghyselen, Anne-Sophie, Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Jacques Van Keymeulen & Arjan van Hessen. 2020. “Clearing the Transcription Hurdle in Dialect Corpus Building: The Corpus of Southern Dutch Dialects as Case-Study.” Frontiers in Artificial Intelligence 3:10. doi: 10.3389/frai.2020.00010.

Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier, Anne Breitbarth, Anne-Sophie Ghyselen & Melissa Farasyn. 2019. “Het Dialectologische Corpus ‘Stemmen Uit Het Verleden’ van de Universiteit Gent.” Volkskunde 120 (2): 193–204.

Populariserende publicaties

Hellebaut, Lien, Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen, Veronique De Tier, and Jacques Van Keymeulen. 2021. “Stemmen Uit Het Verleden: Een Schat Aan Informatie Voor Heemkundigen En Andere Erfgoedactoren.” Histories Magazine. Histories vzw.

Artikelenreeks (online, in open access) over de syntaxis van het Frans-Vlaams in de franse nederlanden en les plats pays (wordt vervolgd). Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Frans: