Thematische annotatie

Om de Gentse collectie dialectopnames ook thematisch toegankelijk te maken voor het brede publiek heeft het GCND-team samen met Variaties vzw en het Huis van Alijn in 2020 een pilootproject opgestart, gefinancierd met een subsidie voor cultureel-erfgoedwerking van de Vlaamse Overheid. Tijdens dat project werd een gestandaardiseerde trefwoordenthesaurus ontwikkeld en werd 18% van de collectie thematisch geannoteerd. 102 opnames kunnen momenteel thematisch doorzocht worden via de website www.dialectloket.be.

Op 15 september 2021 werd dit project gepresenteerd tijdens een symposium over oraal erfgoed.

Het project wordt momenteel verdergezet dankzij een valorisatiekrediet van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent).